ייעוץ משפחתי והדרכת הורים בגישת הסמכות החדשה של חיים עומר

עוד על הטיפול בתלות תובענית

התערבויות במקרי תלות תובענית

לפי גישתנו, תלות בוגרים תובענית איננה כלשעצמה הפרעה אישיותית ממנה סובל הצעיר התלותי, אלא ליקוי מערכתי ביחסי המשפחה הגובה מחירים אישיים קשים מכל חבריה.

נכון הוא, שבמקרים רבים שאנו פוגשים במהלך עבודתנו ניתן לזהות קושי נפשי או בריאותי מובחן אצל הצעיר התלותי. אך למרות מגוון הבעיות הרחב ברמה האישית, מבנה המלכודת עצמה ותסמיניה חוזר על עצמו באורח עקבי למדי.

יתר על כן, מניסיוננו אנו לומדים, שלעיתים קרובות הניסיון לטפל ישירות בבעיה הספציפית ממנה סובל הצעיר התלותי אינו צולח. צעירים השרויים במלכודת התלות התובענית לרוב אינם רואים את עצמם כזקוקים לטיפול. מבחינתם, כל בעייתם נעוצה בצורך לגייס עוד ועוד משאבים ממשפחתם. כל עוד המלכודת מתפקדת, היא מצליחה להסתיר את בעייתו האמיתית של הצעיר מעיני עצמו, ובמקביל להפוך אותה למוקד חייו של ההורה המשועבד. לעיתים קרובות גילינו, שהטיפול הפרטני שצעיר מקבל במקביל למלכודת תלות המשפחתית אינו נתפס אצלו אלא כסעיף נוסף בסל השירותים ההוריים שהוא צורך.

במצב כזה, לצעיר אין שום אינטרס לנצל את טיפולו האישי כדי להגדיל את עצמאותו, אלא להיפך. נדגיש כי גישתנו אינה באה כתחליף למגוון הטיפולים והתראפיות הקיים עבור הבעיות האישיות שאנו מגלים לעיתים במוקד מלכודת התלות, אלא כתנאי מקדים וכגורם העשוי לסייע לסיכויי הצלחתן.

גישתנו הייעוצית מתחילה בעבודה על פירוק המלכודת עצמה כאמצעי המשחרר את חברי המערכת המשפחתית – כל אחד לאתגרי החיים האמיתיים שלו. בכל המקרים בהם טיפלנו עד היום גילינו כי ניתן לחולל שינוי משמעותי בחיי המשפחה, כולל בחייו האישיים של הצעיר התלותי, שיפור משמעותי בתיפקודו, וירידה בעוצמת הסימפטומים האישיים שלו.

צוות הייעוץ על פי גישת "הסמכות החדשה" של פרופ. חיים עומר, פועל לאורך שלושה צירים עיקריים: הפסיכולוגי, המעשי והאיסטרטגי. בממד האיסטרטגי – אנו מאמינים כי מלכודת התלות איננה ניתנת לניטרול בשיטות "זבנג וגמרנו". כל ניסיון לפוצץ מלכודת זו יוביל בהכרח להעצמתה. גישתנו היא איסטרטגית במובן שהיא דורשת תיאום בין חברי המשפחה ואת תפקודם כצוות, מחייבת הצבת מטרות ברורות, כרוכה בתיכנון מוקדם ומפורט של צעדי ההורים, מעודדת שימוש ברשת התמיכה המורחבת של המשפחה. הניסיון הייעוצי שלנו במקרים אלה מאפשר לנו להשיג שיתוף פעולה אפילו בין הורים שבעבר היו משותקים עקב מחלוקות בקשר לבעיה והדרך להתמודד עמה.

בממד הפסיכולוגי – גישתנו היא לסייע להורים לזהות את מבנה המלכודת, אופני פעולתה והתפתחותה. בממד המעשי – אנו מציעים תכנית פעולה מפורטת לניטרול המלכודת ופירוקה, שלב אחר שלב. בתוכנית זו אנו מתחשבים בקשיים ובחששות של כל הורה: לדעתנו אין לטאטא את חששותיהם הצידה, אלא לפתח יחד עם ההורים דרכים להתמודד עם החששות בצורה יעילה.

עוד על תופעת התלות התובענית >>