ייעוץ משפחתי והדרכת הורים בגישת הסמכות החדשה של חיים עומר

טופס הרשמה להכשרה

טופס הרשמה להכשרה להתערבויות תלות תובענית והסתגרות

 • נשמח אם תספרו לנו על עצמכם בכמה מילים כהכנה לשיחת הטלפון או הפגישה פנים אל פנים בינינו, ובמיוחד מדוע הקורס הזה מעניין אתכם. (לא חובה)
 •  תקנון הקורס

  1. תעודה תינתן לאנשים שהשלימו לפחות 80% משעות הקורס.
  2. לימודי הקורס יתחילו מידי מפגש בשעה 9.00 בדיוק, ללא עיכובים. הנוכחים מתבקשים להימנע מאיחורים ואף להקדים מעט כדי להתארגן.
  3. עם כל תלמיד תיערך שיחת הכרות מקדימה בטלפון או פנים-אל-פנים לצורך תיאום ציפיות.
  4. יידרש מינימום 20 משתתפים לצורך פתיחת הקורס העיוני, ו-15 לצורך פתיחת הקורס המעשי.
  5. המרכז להעצמה הורית הינו גוף פרטי. הקבלה לקורס היא על פי התאמת המועמד לפרקטיקה הנלמדת לפי דעת מנהלי המרכז להעצמה הורית. אנו שומרים לעצמנו את הזכות שלא לקבל לקורס אנשים שלדעתנו לא יתאימו לעולם התוכן של הקורס או לעיסוק בפרקטיקת ההתערבות שאנו מלמדים, או מכל סיבה אחרת.
  6. מועד התשלום האחרון יהיה שבועיים לאחר מילוי טופס ההרשמה. במידה והביקוש לקורס יהיה גבוה לא נוכל לשמור בו מקומות עבור אנשים שלא ישלמו במהלך שבועיים מיום הרשמתם.
  7. סילבוס הקורס ורשימת קריאה יישלחו לתלמידים לקראת פתיחת הקורס. ייתכנו שינויים בתכנים.
  8. החזר דמי השתתפות: בהתאם לחוק הגנת הצרכן. ניתן לבטל את העסקה תוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ועד 14 ימים, שאינם ימי מנוחה לפני מועד תחילת השירות. הודעה על ביטול הרשמה חייבת להיעשות באמצעות הודעה בכתב (במייל או במסירה ידנית). לא תתקבלנה הודעות טלפוניות או בע"פ. המועד הקובע הוא יום קבלת ההודעה בכתב.
  9. לא יהיה החזר שיעור או פיצוי כספי עקב היעדרות של תלמיד מסיבה כלשהיא.
  10. במידה שמסיבות שאינן בשליטתנו יתבטל שיעור נדאג להשלמת השיעור במועד אחר. הודעה על המועד החלופי תימסר למשתתפי הקורס מראש באמצעות דואר אלקטרוני.
  11. שינוי במועד מפגש אינו מהווה עילה להחזר כספי.
  12. לא ניתן לצלם או להקליט שיעורים.
  13. שינויים, עדכונים ותוספות יישלחו למשתפי הקורס במייל בלבד ויחייבו אותם בהתאם מרגע שליחתם. באחריות המשתתף לעדכן את המרכז להעצמה הורית בדבר שינוי פרטים אישיים ו/או חלק מהם ו/או שינוי אמצעי תקשורת לצורך כך.
  14. אנו שומרים לעצמנו את הזכות שלא לפתוח את הקורס עקב מיעוט רשמים כל מכל סיבה אחרת. במקרה כאמור יוחזר לנרשמים מחיר הקורס המלא.
  עותק מתנאים אלה יישלח אליכם בדוא"ל לאחר שתאשרו את הסכמתכם.